Miejsce Piastowe
Cmentarze w Gminie Miejsce Piastowe

język angielski język polski

NEKROLOGI

"Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znajdują obok siebie.
Z nami żyje także ten, który odszedł, któregośmy pożegnali."